logo uici

Logo UICI

Arti Lambang UICI

  • Lambang UICI berbentuk perisai segai empat melambangkan Landasan Filosofis UICI, terbinanya insan akademis kreatif, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil Makmur yang diridhoi Allah SWT.
  • Tiga pucuk utama perisai melambangkan tiga komitmen utama HMI, keislaman, keindonesiaan dan ke-HMI-an.
  • Bulan Bintang kejayaan ummat Islam seluruh dunia.
  • Buku terbuka melambangkan ilmu pengetahuan yang senantian berkembang.
  • Jaringan digital berbentuk setengah otak melambangkan basis ABCD UICI yaitu Artificial Intelligence, Big Data, Connectivity dan Digital.
  • Toga dengan empat sudut dimaksudkan agar civitas akademika UICI selalu dituntut untuk berpikir secara rasional, kreatif, inovatif dan solutif.
  • Warna hijau melambangkan keimanan dan kemakmuran.
  • Warna hitam melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Warna putih melambangkan kemurnian dan kesucian pendirian UICI demi umat dan bangsa.