Syarat dan Rukun Puasa Ramadan, Insan Cita Wajb Tahu

Sebagai ibadah yang wajib dilakukan di bulan Ramadan, puasa tentu terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh umat muslim. Aturan-aturan dalam puasa Ramadan tersebut terdapat pada syarat wajib, syarat sah dan rukun puasa. Seperti diketahui, puasa Ramadan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Puasa Ramadan dilakukan […]